Paket usluga za Zajednice etažnih vlasnika

Sajić Consulting d.o.o. Banja Luka u okviru širokog asortimana usluga koje nudi svojim klijentima, između ostalog pruža i posebno kreiran paket usluga za Zajednice etažnih vlasnika.

Zajednica etažnih vlasnika je obavezan oblik organizovanja stanara propisan odredbama Zakona o održavanju zgrada Republike Srpske, a radi obavljanja poslova upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade kao imovinom u suvlasništvu i zajedničkim korišćenjem zajedničara. Uredna evidencija finansijskog poslovanja je takođe zakonska obaveza svih registrovanih zajednica etažnih vlasnika, a što vodi transparentnom i na zakonu zasnovanom poslovanju. Na taj način se onemogućava bilo kakav vid zloupotreba i pronevjere novčanih sredstava koja predstavljaju zajedničku imovinu svih etažnih vlasnika.

Zaključivanjem ugovora o  vođenju poslovnih knjiga i računovodstevnim uslugama, Sajić Consulting d.o.o. Banja Luka nudi sljedeće vrste usluga i pogodnosti za svoje klijente:

– BESPLATNO OSNIVANJE ZAJEDNICE ETAŽNIH VLASNIKA, za one etažne vlasnike koji još uvijek nisu formirali ZEV, a što uključuje izradu svih neophodnih akata, te podnošenje zahtjeva za registraciju nadležnom organu,

– RAČUNOVODSTVENE USLUGE, koje podrazumijevaju evidencija svih poslovnih promjena kroz Dnevnik i Glavnu knjigu, evidencija promjena u analtičkoj evidenciji obaveza i potraživanja, tekuću finansijsku operativu, blagajnu, plaćanja u ime ZEV-a, obračun PDV-a, evidencija svih uplata i isplata, evidencija redovnih i neredovnih platiša, te izradu godišnjeg obračuna (završnog računa).

– BESPLATNE ADVOKATSKE USLUGE ZASTUPANJA U POSTUPCIMA PROTIV NEREDOVNIH PLATIŠA, što uključuje slanje opomena pred tužbu, te podnošenje tužbi nadležnom sudu protiv onih etažniih vlasnika koji ne izmiruju redovno svoje obaveze prema Zajednici, a sve  u saradnji sa partnerskom advokatskom kancelarijom

– BESPLATNO INFORMISANJE ETAŽNIH VLASNIKA O NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA I NOVINAMA

Sajić Consultnig d.o.o. Banja Luka, nakon zaključenja ugovora sa Zajednicom, vrši obračun troškova koji se odnose na redovno i investiciono održavanje za svaku etažnu jedinicu pojedinačno na mjesečnom nivou sa specifikacijom za svaki stan, te na osnovu toga sačinjava, odnosno izdaje račun svakom etažnom vlasniku, koji se dostavlja u poštansko sanduče etažnog vlasnika. Na taj način se obezbjeđuje apsolutna transparentnost svih poslovnih transakcija Zajednice te se onemogućava bilo kakva finansijska zloupotreba.

Cijena za pružanje svih naprijed navedenih usluga iznosi samo 3,00 KM po jednoj etažnoj jedinici na  mjesečnom nivou, dok se cijena za izradu godišnjeg izvještaja određuje u dodatnom iznosu od 50,00 KM jednokratno.