Usluge uključuju sve računovodstvene poslove

Ekspertski tim čine iskusni profesionalci iz oblasti prava, finansija, kontrolinga, logistike, IT industrije, korporativnih poslova i marketinga, sa dobrim poznavanjem domaćih poslovnih prilika ali i iskustva u radu sa, ili, u multinacionalnim kompanijama.

Zaštita ličnih podataka

“SAJIC CONSULTING” u saradnji sa Advokatskom firmom “SAJIĆ” u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi savjetodavne usluge i praktična rješenja u pogledu primjene domaćih i međunarodnih propisa kojima se uređuje oblast zaštite podataka

Tajni kupac

Sajić Consulting nudi uslugu tajnog kupca koja pruža poslodavcima mogućnost da saznaju pravo stanje i izmjere kvalitetu usluge i na osnovu dobijenih parametara unaprijede je.

Promet nekretninama
previous arrow
next arrow
Slider

Trans- Atlantic Market Development

Kroz saradnju sa američkom firmom Trans-Atlantic Market Development (www.trans-atlantic.net) pružamo podršku lokalnim privrednicima za izlazak na američko tžište, kao i američkim kompanijama za ulazak na tržište BiH.

PECB

U saradnji sa PECB ( www.pecb.com) pružamo usluga treninga u oblasti sistema menadžmenta na teritoriji BiH, kao i licencirane obuke sa sertifikovanim trenerima iz više oblasti, kao što su sistemi menadžmenta kvalitetom (Quality Management System), bezbjednosti i zdravljem na radu, bezbjednosti informacija (Security Management), GDPR i sl.

GDPR

“SAJIC CONSULTING” u saradnji sa Advokatskom firmom “SAJIĆ” u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi savjetodavne usluge i praktična rješenja u pogledu primjene domaćih i međunarodnih propisa kojima se uređuje oblast GDPR-a.

Newsletter

Naše usluge

Iz širokog dijapazona naših usluga izdvajamo slijedeće

Knjigovodstvene usluge

Pružamo računovodstvene usluge za sve oblike privrednih društava, agencija, kao i svih drugih pravnih subjekata.

Prevodilačke usluge

Pružamo kvalitetno i profesionalno usluge usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog jezika na srpski jezik i obrnuto.

Pravni konsalting

Pružamo usluge pravnog savjetovanja iz svih oblasti prava

Poreski konsalting

Pružamo usluge iz oblasti poreza i poreskog prava

Prodaja nekretnina

Pružamo usluge prodaje nekretnina

Marketing

Pružamo usluge brendinga, dizajna web stranice, organizacije događaja, internet marketinga i sl.

Tajni kupac

Kako bi poslodavci bili u mogućnosti da saznaju pravo stanje i izmjere kvalitetu usluge i na osnovu dobijenih parametara unaprijede je, koriste se alatom tajne kupovine tj. Mistery Shopping-a.

Virtuelna kancelarija

Pružamo usluge virtuelne kancelarije

Loss Adjuster / Upravljanje štetnim događajima

LOSS ADJUSTER je osoba angažovana od strane osiguravajućeg društva da analizira štetni događaj i nastalu štetu, te odredi visinu naknade koju treba isplatiti oštećenom

Zajednice etažnih vlasnika

U okviru širokog asortimana usluga koje nudimo svojim klijentima, između ostalog pružamo i posebno kreiran paket usluga za Zajednice etažnih vlasnika

Zaštita lilčnih podataka

“SAJIC CONSULTING” u saradnji sa Advokatskom firmom “SAJIĆ” u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi savjetodavne usluge i praktična rješenja u pogledu primjene domaćih i međunarodnih propisa kojima se uređuje oblast zaštite podataka.

Kontaktirajte nas


Telefon

+387 51 223 631
+387 51 223 633

E-mail

info@sajicconsulting.com

Naša adresa

Bulevar vojvode Ž.Mišića 49A-1, Banja Luka, BiH

Radno vrijeme

Pon - Pet : 7:30 - 16:00

Telefon

+387 51 223 631
+387 51 223 633

Naša adresa

Bulevar vojvode Ž.Mišića 49A-1, Banja Luka, BiH

E-mail

info@sajicconsulting.com

Radno vrijeme

Pon – Pet : 7:30 – 16:00

Novosti

Newsletter

[mc4wp_form id="761"]