Analiza tržišta

BIZNIS PLAN STANDARD (Paket I)

– analiza potencijalnog tržišta,
– prisutnost konkurencije na tržištu,
– segmentacija tržišta
– detektovanje ciljne grupe potencijalnih potrošača.

BIZNIS PLAN ADVANTAGE (Paket II)

– Paket I,
– analiza budućih trendova na tržištu,
– analiza razvoja kompanije u određenoj grani djelatnosti,
– procjene marketing mogućnosti (procjena sredine – obuhvata prevashodno potrošače ali i potencijal preduzeća da adekvatno odgovori njihovim zahtevima),
– osnovna analiza sa stanovišta računovodstvenih i zakonskih okvira.

BIZNIS PLAN PREMIUM (Paket III)

– Paket II,
– specijalizovana analiza sa stanovišta zakonske regulative,
– specijalizovana analiza tržišta sa aspekta poreskih i računovodstvenih oblasti,
– marketing strategija.