Prevodilačke usluge

Pružamo kvalitetno i profesionalno usluge usmenog i pismenog prevođenja sa engleskog jezika na srpski jezik i obrnuto. Usluge pismenog pismenog prevođenja vršimo sa ovjerom sudskog tumača ili bez nje. Usluge prevođenja su na raspolaganju fizičkim i pravnim licima.