Akademija

Sajić Consulting u okviru usluga koje pruža omogućava i učestvovanje u programu pod nazivom Akademija, koji predstavlja novinu na ovim prostorima i osmišljen je sa ciljem da kroz kvalitetnu praktičnu nastavu i konkretnu profesionalnu obuku polaznike osposobi  za samostalan rad u pravnoj praksi. 

Program Akademije namijenjen je kako za studente kojima je potrebna konkretna profesionalna obuka, tako i za sve druge pravnike koji smatraju da im je potrebno dodatno konkretno praktično znanje iz pojedinih pravnih oblasti kojima se nisu ranije bavili u svom profesionalnom radu, niti su mogli steći potrebno iskustvo.

Program je podijeljen na nastavne oblasti, kao što su Radno pravo,  Privredno pravo, Parnični postupak, Izvršni postupak, Sudski registar i prateće aktivnosti, Porodično i nasljedno pravo, Nekretnine i Naknada štete.

Praktična obuka izvodi se od strane stručnjaka iz oblasti prava koji na osnovu svog profesionalnog iskustva mogu na najbolji način uputiti polaznike akademije u osnovna pitanja struke, dileme i način rješavanja specifičnih pitanja u praksi u različitim oblastima prava.

Časovi obuke se održavaju tri puta sedmično po dva sata, u trajanju u prosjeku od dva mjeseca, pri čemu polaznici dobijaju mentora. Sajić Consulting održava program akademije dva puta godišnje, u proljeće i jesen, te o tom blagovremeno obavještava sve zainteresovane polaznike putem web stranice i društvenih mreža.