Poreski konsalting

Pružamo usluge u oblasti poreskog  savjetovanja, shodno propsima koji su u primjeni u Bosni i Herzegovini, iz oblasti indirektnih poreza (PDV-a) koji je jedinstven na teritoriji BiH, kao i iz oblasti direktnih poreza koji su regulisani na entitetskom nivou.

Pružanjem usluga u  ovoj oblasti bavimo se dugi vremenski period, čime smo stekli veliko iskustvo i u praksi poreskih organa na svim nivoima u BiH, zbog čega je naša misija da svaku transakciju našem klijentu u bilo kojem segment poreskog prava pripremimo adekvatno, omogućimo maksimalnu zaštitu prava našeg klijenta kao i da optimalno  iskoriste  raspoložive poreske olakšice

Naš tim čine iskusni pojedinci, koji godinama uspješno savjetuju kako velike kompanije u komplikovanim transakcijama tako i male preduzetnike, fizička lica.

Naše usluge su:

  • opšte poresko savjetovanje, poresko  planiranje
  • savetovanje u oblasti carinskih propisa, propisa kojima  se reguliše porijeklo robe, korištenje carinskih oslobođenja i  olakšica
  • učestvovanje sa klijetnima u poreskim kontrolama, kao i savjetovanje u vezi ovih postupaka
  • savjetovanje  u postupcima pred Upravom za indirektno oporezivanje

 

Poreska pitanja su komplikovana i zahtjevaju detaljnu analizu o porencijalnim rizima. Zahvaljujući našem bogatom iskustvu, svojim klijentima možemo pružiti adekvatnu pomoć i uslugu u oblasti poreskog savjetovanja