Obuka za rad u administraciji

Program obuke ostvarujemo u saradnji sa Advokatskom firmom „Sajić“ o.d. Banja Luka, a namijenjen je svima zainteresovanim licima koji rade ili imaju želju da rade i da se dodatno usavrsavaju na poslovima u administraciji.

Program je osmišljen kao niz časova praktične nastave na kojima polaznici kroz primjere, rješavanje problema i konkretnu profesionalnu obuku stiču neophodna znanja i profesionalne vještine iz različitih oblasti sa kojima u dosadašnjem profesionalnom radu nisu bili upoznati ili nisu stekli dovoljno iskustva.

Oblasti u kojima će polaznici imati priliku da se obuče su:

– opšti administrativno sekretarski poslovi
– poslovna komunikacija
– opšta dokumentacija firme, promjene u sudskom registru
-računovodstveno/knjigovodstveni poslovi
– osnove radno pravnih odnosa
– tenderi i javne nabavke
– odnosi s javnošću i osnove marketinga
– MS Office paket

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj program obuke, pozivamo Vas da nam se obratite i kontaktirate nas putem email-a info@sajicconsulting.com ili putem telefona na brojeve: 051 223 631 ili 051 223 642