Virtuelna kancelarija

Paket I – office

– Sjedište i službena adresa, isticanje naziva društvo
– Poštansko sanduče, prijem pošte (vođenje knjige ulazne i odlazne pošte)
– Prosljeđivanje pošte  (putem e-maila)
– Ormarić za poštu i ostalu dokumentaciju
– Prijem poziva, e-mailova (mailbox services), fax-a

 

Paket II – office plus

– Sjedište i službena adresa, isticanje naziva društva
– Poštansko sanduče, prijem pošte (vođenje knjige ulazne i odlazne pošte)
– Prosljeđivanje pošte (putem e-maila)
– Ormarić za poštu i ostalu dokumentaciju
– Prijem poziva, e-mailova (mailbox services), fax-a
– Skeniranje, kopiranje, štampanje
– Organizacija pošte
– Korištenje jednog radnog mjesta u periodu od 08-17h (sedmično 2 sata) 
– Računar, besplatan wifi, kopir aparat, skener
– Korištenje sale za sastanke (dva puta mjesečno po 3 sata)
– Kapacitet sale 8-10 osoba, wifi prezentacijski alat -projektor, flipchart i whiteboard tabla, klimatizacija prostora.
– Obezbjeđeno parking mjesto

 

Paket III – office premijum

– Sjedište i službena adresa, isticanje naziva društva
– Poštansko sanduče, prijem (vođenje knjige ulazne i odlazne pošte)
– Prosljeđivanje pošte  (putem e-maila)
– Prijem poziva, e-mailova (mailbox services), fax-a
– Skeniranje, kopiranje, štampanje
– Organizacija pošte
– Korištenje jednog radnog mjesta u periodu od 08-17h (sedmično 3 sata) 
– Računar, besplatan wifi, kopir aparat, skener
– Korištenje sale za sastanke (dva puta mjesečno po 4 sata)
– Kapacitet sale 8-10 osoba, wifi prezentacijski alat -projektor, flipchart I whiteboard tabla, klimatizacija prostora
– Administrativna podrška specifičnih zahtjeva (rezervacije hotela, restorana, rent-a-car itd)
– Mogućnost otvaranja icloud naloga na nekom od serisa (dropbox, onedrive, google drive, box, sugarsync…) i pohranjivanje prispjele pošte i dokumenata
– Komunikacija sa eksternim saradnicima i kurirske usluge (usluge odlazaka u banku, javne institucije, predaja zahtjeva i slično)
– Usmene kosultacije (1 h pravne i 30 minuta knjigovodstvene/računovodstvene)
– Dostava izvještaja o pokrenutim stečajima i likvidacijama, novim zakonima, pravilnicima i uredbama
– Praćenje tendera za određenu vrstu usluge
– Obezbjeđeno parking mjesto