Konsalting pri zapošljavanju

Sajić Consulting nudi usluge pronalaska adekvatne kvalifikovane radne snage u skladu sa potrebama klijenata odnosno posreduje prilikom zapošljavanja. Zahvaljujući brojnim kompanijama s kojima sarađujemo i detaljnom istraživanju tržišta rada u velikoj mjeri možemo olakšati potragu za kadrovima. Posjedujemo široku mrežu poslovnih kontakta, te smo u mogućnosti da  poslodavcima obezbjedimo zaposlene u skladu sa kvalifikacijama koje sami postave.

Sajic Consulting aktivno sarađuje sa poslodavcima tokom cijele procedure selekcije i regrutacije te se prilagođavamo specifičnim zahtjevima ukoliko se pojave.  Provodimo standardnu proceduru koja se sastoji od prikupljanja i provjere dokumentacije, testiranja znanja jezika, provjera kvalifikacija te nekoliko intervjua s potencijalnim kandidatom. Dakle za naše klijente preuzimamo  kompletan proces organizacije i izbora kandidata.

Na ovaj način, omogućili smo da strani poslodavci pronađu kvalifikovane domaće radnike bez dodatnih troškova dolaska, da u skladu sa njihovim zahtjevima provedemo cijeli postupak selekcije, i na kraju pribavimo sve potrebne dozvole.

Smatramo da smo ovakvim načinom rada i organizacije svojim klijentima, pored uštede vremena i resursa, omogućili da dobiju optimalnog radnika u najkraćem mogućem roku.