LOSS ADJUSTER/UPRAVLJANJE ŠTETNIM DOGAĐAJIMA

LOSS ADJUSTER je osoba angažovana od strane osiguravajućeg društva da analizira štetni događaj i nastalu štetu, te odredi visinu naknade koju treba isplatiti oštećenom, Pored toga, usluga loss adjustera je da učini sve da nastala šteta bude što manja, a njene posljedice što prije otklonjene ili umanjene, te s tim u vezi usko sarađuje sa oštećenim od saznanja za nastanak štetnog događaja.

SAJIĆ CONSULTING pruža ovo uslugu u saradnji sa reneomiranim evropskim Loss Adjuster komapnijama.