Ističe Rok Za Podnošenje Zahtjeva Za Por. Karticu

BANJALUKA, Poreski obveznici kojima je izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak u odnosu na ovu godinu, mogu najkasnije do 31. decembra podnijeti zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu.

Promjene se odnose na promjene u visini kamate na stambeni kredit ili broju izdržavanih članova, te promjene u visini premije životnog osiguranja, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Zahtjev se, u zavisnosti od osnova za ostvarivanje prava na umanjenje poreske osnovice, popunjava na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za narednu godinu, zatim na osnovu dokumentacije o izdržavanim članovima, polise o životnom osiguranju od društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Srpske.

Zahtjev se popunjava i na osnovu dokumenta iz kojeg je vidljiv iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u narednoj godini i ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg proističe obaveza plaćanja doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

Da bi poreski obveznici ostvarili pravo na umanjenje poreske osnovice na mjesečnom nivou, potrebno je da poresku karticu koju je izdala Poreska uprava Republike Srpske, predaju isplatiocu oporezivog dohotka.

Poreskim obveznicima koji nakon 31. decembra podnesu zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu, biće izdata poreska kartica za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva.

Poreski obveznici koji su u toku ove godine ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice samo po osnovu izdržavanih članova uže porodice, a kod kojih nema promjena u obimu prava na umanjenje poreske osnovice, ne moraju podnositi Zahtjev za izdavanje poreske kartice za narednu godinu.

Izvor: Srna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.