Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se u članu 57. stav (1) Zakona o porezu na dodatu vrijednost prag oporezivanja povećava sa 50.000,00 KM na 100.000,00 KM. U “Službenom glasniku BiH”, broj: 80/23 od 24.11.2023. godine objavljena je navedena izmjena zakona i ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno 02.12.2023. godine.

S tim u vezi, kada je u pitanju registracija obveznika Uprava za indirektno oporezivanje BiH naglasila je da se postupak registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indireknih poreza provodi po propisima koji važe u trenutku podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno u trenutku pokretanja postupka registracije po službenoj dužnosti. Dakle, sva pravna i fizička lica koja su ostvarila oporeziv promet u iznosu većem od 50.000,00 KM i podnijela zahtjev za upis i registraciju u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama Zakona o PDV, postupak po zahtjevu će se rješavati po propisima koji su važili u trenutku pokretanja istog.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH najavili su da neće po službenoj dužnosti pokretati postupak prestanka registracije za obveznike koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili promet ispod praga oporezivanja, ali će u narednom periodu prioritet u rješavanju po zahtjevima obveznika za prestanak registracije biti dat onim zahtjevima koji su podnešeni iz razloga što su obveznici u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili promet ispod praga oporezivanja (za obveznike koji budu u kalendarskoj 2023. godini ostvarili promet ispod 100.000 KM). Navedeno se ne odnosi na obveznike kojim je odobrena dobrovoljna registracija po osnovu PDV-a i koja shodno članu 44. stav (7) Zakona traje najmanje 60 (šezdeset) mjeseci, nakon čega navedeni obveznici mogu podnijeti zahtjev za prestanak registracije po osnovu PDV-a.

S obzirom da je prag PDV oporezivanja podignut na 100.000 KM, postavlja se pitanje da li će  prag za status malog preduzetnika ostati na iznosu od 50.000 KM naplaćenih prihoda, te se čeka oglašavanje Poreske Uprave Republike Srpske. Ukoliko preduzetnik izgubi status malog preduzetnika i postane veliki dužan je podnijeti zahtjev za opoziv statusa malog preduzetnika, potom podnijeti prijavu 1008 za utvrđivanje akontacije poreza na dohodak, te izvršiti doplatu akontacija u slučaju da su ukupne uplate poreza na dohodak po 2% u ovoj godini manje od iznosa dospjelih akontacija prijavljenih obrascem 1008. Ukoliko dođe do opoziva statusa malog preduzetnika bilo neuspunjavanjem uslova ili po izboru preduzetnika, preduzetnik ne može ponovo tražiti status malog preduzetnika u periodu od tri godine od godine opoziva.

Autor teksta: Tamara Berić E-mail: btamara@sajicconsulting.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.