Rezultati poslovanja privrede Republike Srpske

Ukupan broj privrednih društava koji su u 2016. godini predali završne račune iznosi 9.846, što je za 792 ili 8,7 odsto više u odnosu na 2015. godinu (9.054). U strukturi ukupnog broja pravnih lica, najveće učešće i dalje imaju privredna društva iz oblasti trgovine na veliko i malo 2.979, te iz oblasti prerađivačke industrije 1.996.

Ukupni prihodi ostvareni u privredi u 2016. godine iznosili su 18 milijardi i 725 miliona KM i veći su za 5,1 odsto, dok su ukupni rashodi iznosili 18 milijardi i 43 miliona KM i u odnosu na uporedni period 2015. godine povećani su za 4,8 odsto.

Ukupne obaveze privrede u 2016. godini iznose 16 milijardi i 334 miliona KM i u odnosu na 2015. godinu povećane su za 7,9%. Podsjećanja radi, u 2015. godini obaveze su bile manje za 0,7 odsto u odnosu na 2014. godinu. U strukturi obaveza, dugoročne obaveze iznose 6 milijardi i 247 miliona KM i povećane su za 4,7 odsto, a kratkoročne obaveze iznose 10 milijardi i 86 miliona KM i veće su za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema podacima iz završnih računa privrednih društava (bilansa stanja i bilansa uspjeha), ukupna kratkoročna potraživanja privrede RS u 2016. godini iznosila su 4 milijarde i 729 miliona KM što je u odnosu na 2015. godinu više za 6,8 odsto. U 2015. godini, kratkoročna potraživanja bila su veća za 5,2 odsto, u odnosu na 2014. godinu.

U strukturi ukupnih kratkoročnih potraživanja, potraživanja od kupaca iz inostranstva iznose 402 miliona i 59 hiljada KM, što je za 9,2 odsto više u odnosu na 2015. godinu. Potraživanja od kupaca u zemlji u 2016. godini iznose 2 milijarde i 776 miliona KM, što je više za 3,9 odsto u odnosu na 2015. godinu, kada su iznosila 2 milijarde i 670 miliona KM.

Kratkoročni finansijski plasmani u 2016. godini iznosili su 648 miliona i 771 hiljadu KM, što je u odnosnu na 2015. manje za 14 odsto, kada su iznosili 754 miliona i 78 hiljada KM.

Ukupan neto dobitak u 2016. godini iznosi 1 milijardu i 314 miliona KM, što je za 19,2 odsto više nego u 2015. godini, dok je ukupan neto gubitak u 2016. godini iznosio 753 miliona i 213 hiljada KM i veći je za 22,7 odsto nego u 2015. godini.

I u 2016. godini najveći problem privrede Republike Srpske je nelikvidnost, mjerena koeficijentom likvidnosti koji iznosi 1,01 i manji je nego u 2015. godini kada je bio 1,04. Ako se uzme u obzir da normalan koeficijent za održavanje tekuće likvidnosti iznosi 1,5, tek tada se vidi koliko je u Republici Srpskoj visok stepen nelikvidnosti, odnosno nemogućnosti izmirenja obaveza privrede.

Izvor: Privredna komora Republike Srpske

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.